1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Obecní úřad Ražice
Obec Ražice

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Důvod a způsob založení povinného subjektu je dán zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Zde jsou také stanoveny základní podmínky a principy jeho činnosti.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu

Samospráva: Zastupitelstvo (9 členů)
Státní správa
Renata Hanusová - starosta
Kateřina Vaňková - místostarostka

4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení

Obec Ražice
čp. 98
Ražice
398 22

389 603 900 (OÚ - starostka)
389 600 773 (OÚ - účetní)
724 189 797 (starostka)

Datová schránka: e2qb38f

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

270110824/0300 ČSOB Písek

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

00250074

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00250074

Od 1.6.2020 je obec Ražice plátcem DPH.

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok

https://monitor.statnipokladna.cz

Uřední deska

9. Místo a způsob, jak získávat příslušné informace

Žádosti o informace

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Příjem žádostí a dalších podání

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

Opravné prostředky

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde takový formulář získat

Obecné formuláře - k stažení

13. Popisy postupů (návody k řešení životních situací)

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Ražice. Veškeré návody lze také najít na portálu veřejné správy nebo na stránkách Ministerstva vnitra.

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou poskytnuty tyto předpisy k nahlédnutí

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací: