Po trochu delším čekání se rovněž v roce 2008 zadařilo a Obec Ražice podala úspěšnou žádost do Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj - dotační titul č.2

V Ražicích osvětlíme v nočních hodinách další ulici.