Obec Ražice získala v roce 2010 dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 160 tis. Kč na projekt "Oprava kulturního sálu".

Realizace projektu spočívá ve výměně oken a dvěří a dalších drobných stavebních pracích v objektu. Stavbu provádí firma RENOVA Písek.

cl 212 1   cl 212 2   cl 212 3