Reg. č.: CZ.1.14/1.5.00/35.03343

Přiložené soubory:
Download this file (1_CEZ_Oranzove hriste_spejchar BANNER.pdf)1_CEZ_Oranzove hriste_spejchar BANNER.pdf137 kB

Předkládaný projekt řeší zateplení víceúčelového zařízení. Projekt řeší výměnu otvorových výplní - okna, vstupní dveře, zateplení střechy budovy a komplexní zateplení obálky budovy.

Obec Ražice se jako partner zapojila do projektu agentury MAVO s.r.o. - "Pila, křovinořez, sekačka, práce bude brnkačka.

Obec Ražice realizuje projekt na podporu cestovního ruchu v regionu - "Špejchar Ražice - za kulturou a poznáním" podpořený z Regionálního operačního programu NUTSII Jihozápad - 23. výzva.

Obec Ražice získala v roce 2010 dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 160 tis. Kč na projekt "Oprava kulturního sálu".

Obec Ražice získala v letošním roce dotaci z OPŽP, prioritní osa 6, opatření 6.3 ve výši 3,7 mil.Kč na revitalizaci alejí v Humňanech.

Obec Ražice po několika letech čekání na získání finančních prostředků konečně realizovala projekt na opravu a odbahnění rybníků ve Štěticích.

Přiložené soubory:
Download this file (1_TECHNICKÁ-ZPRÁVA.doc)1_TECHNICKÁ-ZPRÁVA.doc8 kB

V podzimní výzvě k podávání žádostí do Operačního programu Životní prostředí bychom se rádi pokusili uspět s žádostí na Revitalizaci 3 alejí kolem cest v Humňanech.

V letošním roce za podpory Programu rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj proběhla oprava zhruba kilometr dlouhého úseku místní komunikace v Humňanech od hřebčince směrem k obci Skály.