Vzhledem k vysokému počtu zájemců o čištění nebo revizi komína vám předkládáme rozšíření dnů, kdy se bude čištění provádět.

Čištění a revize komínů proběhne ve čtyřech dnech, a to od pondělí 24.10. do čtvrtka 27.10. V Ražicích bude čištění probíhat takto: v pondělí v ulici kolem obecního úřadu, dále v domech proti prodejně a v ulici směrem k přejezdu. V úterý: v ulici směrem k nádraží, v Souhraďkách, dolní části návsi poblíž kapličky a v domech kolem restaurace. Ve středu: v horní části návsi, v zástavbě na tzv. Panském sadu a v domech okolo parketu. Ve čtvrtek: v domech podél hlavní silnice směrem k centru obce. Ve Štěticích a Humňanech proběhne čištění ve čtvrtek. Uvedená doba je pouze orientační, čištění může proběhnout o den dříve nebo později podle časových možností kominíka.