Do poloviny listopadu 2011 probíhá obnova vodovodu v Ražicích. Akce je podpořena z Grantového programu Jihočeského kraje na podporu obnovy vodohospodářské infrastruktury v Jihočeském kraji.

Společně s provozovatelem, zástupci společnosti Čevak, byly vytypovány 3 úseky v nejhorším technickém stavu, které budou vyměněny za nové potrubí. Jedná se o úsek od železniční trati k řeznictví U Mužíků, od prodejny potravin do zatáčky ke Košatkům a přivaděč z vodojemu za bytovým domem čp. 79 k lesu.