Na základě nařízení vlády ČR bude muzeum Špejchar v Ražicích od 12.10. do 25.10.2020 uzavřeno.